K.K.K.: "Hariz Suljic"

Brcko Distrikt BiHOvo su slike sa Skupstine kojom je nakon agresije ponovno aktiviran rad kluba.


Uvodnu rijec i o statutu je govorio:
Mirko Pancic.