Cesma moga djetinstva,
Hadzimehagina cesma.

Gornja mahala.
Ulica ''Zaim Musanovic'',
Kucukalica kuca.